Što i kako radimo?


Oslikavanje izloga i štandova

U našem dvadesetogodišnjem radu oslikali smo mnoge izloge i štandove. Kod oslikavanja najčešće se koristi isprintana ili iskatana folija koja se lijepi na željenu podlogu.

Također se koristi i čitav niz materijala kako bi se upotpunio cjelokupni dojam. Uz razne folije vrlo često koriste se izrezana slova iz pleksiglasa, foreksa ili stiropora.