Što i kako radimo?


Natpisne ploče i putokazi

Znakovi pokraj puta, pokraj zgrada, uz njih i na njima, reklamne ploče na nadvožnjacima, na ogradama, stadionima ili na skelama gradilišta, oznake na sajamskim štandovima – ukratko: nesvijetleće oznake reklamnog, obavijesnog ili upozoravajućeg karaktera, kao obavezan prateći assesoir u prometnom, poslovnom, marketinškom ili graditeljskom okruženju.

Prolaznike je ponekad potrebno uputiti na određenu destinaciju, da bi je lakše pronašli. Putokazi su idealno rješenje za to, jer obavijest o vrsti objekta i udaljenosti do njega garancija su da vaša radnja neće biti promašena od zainteresiranoga klijenta ili kupca.